Meting van lokale snelheden en energiedissipaties in geroerde vaten met laser Doppler anemometrie

  • P.L. Konings

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch

Cite this

'