Meting van lokale snelheden en energiedissipaties in geroerde vaten met laser Doppler anemometrie

  • P.L. Konings

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Apr 1988
Original languageDutch

Cite this

Meting van lokale snelheden en energiedissipaties in geroerde vaten met laser Doppler anemometrie
Konings, P. L. (Author). 30 Apr 1988

Student thesis: Master