Meting van de temperatuursafhankelijkheid van de beweeglijkheid van heliumionen in helium

  • R.G. Boëtius

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch
SupervisorJ.G.A. Hölscher (Supervisor 1)

Cite this

'