Met minder kontrole meer kwaliteit : een onderzoek naar reductie van de tijd benodigd voor de ontvangstkontrole door middel van steekproeven met terugkoppeling, bij Makro Zelfbedieningshandel C.V.

  • K.J. Kraaijeveld

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1996
Original languageEnglish
SupervisorP.C. Sander (Supervisor 1)

Cite this

'