Mens-machine interactie in vrachtwagens en de vormgeving van waarschuwingssignalen voor advanced driver assistance systemen

  • A.J. de Jong

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 2006
Original languageDutch
SupervisorDon G. Bouwhuis (Supervisor 1)

Cite this

'