Menging in een teerkraker voor een biomassavergasser
: stromingsvisualisatie met een hoge snelheidscamera, 2D-& stereo-PIV

  • Leonie van Vliet

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Sep 2002
Original languageDutch
SupervisorAnton A. van Steenhoven (Supervisor 1) & H.C. (Rick) de Lange (Supervisor 2)

Cite this

'