Melkzuur als modelstof voor hydroxyzuren bij de heterogene katalytische oxidatie met behulp van een lood-platina op kool katalysator : onderzoek naar de geschiktheid van melkzuur als modelstof

  • J.H. Naus

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch

Cite this

'