Melden of niet melden?
: een analyse naar de problemen rondom een Incident Meldingssysteem gebaseerd op de veiligheidscultuur en meldingscultuur

  • M.S. van Doornmalen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2006
Original languageDutch
SupervisorP.A.M. (Ad) Kleingeld (Supervisor 1), Tjerk W. van der Schaaf (Supervisor 2) & Marieke M.P. Habraken (Supervisor 2)

Cite this

'