Meetverslag naar aanleiding van een onderzoekproject in het St. Antonius ziekenhuis te Utrecht over werkklimaat in een operatiekamer : meetperiode 20/2-25/2 en 28/2-4/3 1983

  • R.M.C. Honings

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1985
Original languageDutch
SupervisorJ. Vorenkamp (Supervisor 1)

Cite this

'