Meetbare kwaliteit in de GGZ : naar een kwaliteitsgericht informatiesysteem voor sturing van zorgprocessen

  • F.J.A.M. Schraven

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1998
Original languageDutch
SupervisorG. de Vries (Supervisor 1)

Cite this

'