Meer waardering voor de bedrijfswaarde
: het gebruik van de bedrijfswaarde als waarderingsgrondslag voor sociale huurwoningen

  • A.F. Muller

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2005
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek (Supervisor 2)

Cite this

'