Mechanisch ontwerp van een 3D sensor voor universele meetmachines

  • T. Paardenkooper

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 2001
Original languageEnglish
SupervisorM.J.W. Schouten (Supervisor 1), P.C.J.N. Rosielle (Supervisor 2) & E.A.G. Reker (Supervisor 2)

Cite this

'