Mathematische analyse van de selektieve katalytische reduktie van NO met NH3

  • M.C. Buitelaar

Student thesis: Master

Date of Award1 Feb 1987
Original languageDutch
SupervisorJ. Boersma (Supervisor 1)

Cite this

'