Manurenbewaking bij Heijmans IBC Bouw Best
: het ontwerp van een nieuwe methode voor het bewaken van manuren op de projecten van Heijmans IBC Bouw Best

  • T.P. Coopmans
  • B.G.H.M. Hendriks

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 2003
Original languageDutch
SupervisorE.R. Poortman (Supervisor 1) & M.M.J. Vissers (Supervisor 2)

Cite this

'