Magneto-transport in een ring- en cirkelvormig 2 dimensionaal electronengas op vloeibaar helium

  • Stefan van den Berg

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Oct 1993
Original languageDutch
SupervisorP.J.M. Peters (Supervisor 1) & Rob W. van der Heijden (Supervisor 2)

Cite this

Magneto-transport in een ring- en cirkelvormig 2 dimensionaal electronengas op vloeibaar helium
van den Berg, S. (Author). 31 Oct 1993

Student thesis: Master