Magneto-transport in een ring- en cirkelvormig 2 dimensionaal electronengas op vloeibaar helium

  • Stefan van den Berg

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1993
Original languageDutch
SupervisorP.J.M. Peters (Supervisor 1) & R.W. van der Heijden (Supervisor 2)

Cite this

'