Magnetische eigenschappen van Sn1-xMnxTe met x minder of gelijk aan 0.10

  • A.H. Menting

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1993
Original languageDutch
SupervisorPaul J. T. Eggenkamp (Supervisor 1)

Cite this

'