Luminantieverdelingen van de hemisfeer : meten met de FAGO-luminantiescanner . De FAGO-luminantiescanner : technische documentatie . Daedalus : handleiding bij het besturings-, data-acquisitie-, en data-analyseprogramma t.b.v. de FAGO luminantie...

  • J.M.J.H. Vijgen

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1990
Original languageDutch
SupervisorJ. Vorenkamp (Supervisor 1)

Cite this

'