Logistieke centra in de bouwnijverheid
: Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor ervaren (logistiek) uitvoerders, om tijdens de uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten de aan- en afvoerbewegingen van materialen inzichtelijk te kunnen maken zonder en met logistiek centrum, zodat weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor het al dan niet inrichten van een logistiek centrum, met daarbij projectspecifieke richtlijnen voor de inrichting daarvan

  • D.A.R. Segeren

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2010
Original languageDutch
SupervisorC.S. Kleinman (Supervisor 1), C.M. de Bruijn (Supervisor 2), M.M.J. Vissers (Supervisor 2) & F. Quataert (External coach)

Cite this

'