LLAT : Living and Lodging Apart Together : LAT-relatie : living-apart-together-relatie : alternatieve samenlevingsvorm van twee personen, waarbij de partners ieder hun eigen huishouden voeren

  • Susanne Cornelis

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1998
Original languageDutch

Cite this

'