Licht op sheds
: onderzoek naar de gebruikswaardebepaling van hallen met sheddaken

  • B.E. Bonfrer

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Jan 2011
Original languageDutch
SupervisorP.A. Erkelens (Supervisor 1), Maarten H.P.M. Willems (Supervisor 2) & A.K.D. Boon (External coach)

Cite this

Licht op sheds: onderzoek naar de gebruikswaardebepaling van hallen met sheddaken
Bonfrer, B. E. (Author). 31 Jan 2011

Student thesis: Master