Leidend voorwerp : stedebouwkundige inrichting van het Begemann-terrein te Helmond en ontwerp voor een woning-complex ten zuidoosten van het plan

  • Bas G.F.M. Knapen

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1997
Original languageDutch
SupervisorH. Ruijssenaars (Supervisor 1)

Cite this

'