Leerlingen met een voorkeur voor stuurloze leeractiviteiten aanzetten tot zelfsturing en diep verwerken van leerstof door middel van een systematische probleemaanpak

  • R.M. Rust
  • R.S. van Pinxteren

Student thesis: Master

Date of Award22 Aug 2017
Original languageDutch
SupervisorM. Koopman (Supervisor 1)

Cite this

'