Laagveld magnetoweerstandsmetingen aan electronen-op-helium met een nieuw gebouwde meetopstelling

  • P.J.M. Peters

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorR.W. van der Heijden (Supervisor 1) & A.M.L. Janssen (Supervisor 2)

Cite this

'