Kwaliteitsbepaling van gereedschapswerktuigen, in het bijzonder een draaibank

  • A.J.M. Haest

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch
SupervisorA.C.H. van der Wolf (Supervisor 1), J.H. Dautzenberg (Supervisor 2) & J.A.W. (Hans) Hijink (Supervisor 2)

Cite this

'