Kostenaspekten, tijdsaspekten en de organisatie van de afbouwfase van eengezins-woningbouwprojekten

  • A.M.G. van Hamburg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch
SupervisorW.T. Langendam (Supervisor 2) & C.H. Botter (Supervisor 1)

Cite this

'