Koppeling tussen ferromagnetische lagen onderzocht met behulp van FMR

  • E.A.M. van Alphen

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1991
Original languageDutch
SupervisorP.J.H. Bloemen (Supervisor 1)

Cite this

'