Koop uit nood? : een onderzoek naar de ontwikkeling van de eigendomsverhoudingen en de prijsontwikkeling van verkochte woningen in twee oude Eindhovense buurten met partikulier woningeigendom : de gevolgen van de koopprijzen voor de eigenaar ...

  • Piet van Ruler

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'