"Know-how"boek : een studie naar de mogelijkheden om ervaringskennis van mensen op de bouwplaats terug te koppelen naar het kantoor van het bouwbedrijf en deze informatie zodanig te verwerken dat de kennis voor anderen toepasbaar wordt

  • H.W.G.M. Loonen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch
SupervisorL.P. Sikkel (Supervisor 1)

Cite this

'