Kleine deelvragen versus grote denkstappen bij procesmodelleren

  • D. Kuijpers
  • L.L. de Visser

Student thesis: Master

Abstract

We hebben twee werkvormen aangeboden aan leerlingen uit VWO 5, bij het onderwerp modelleren, specifiek petrinetten. Deze twee werkvormen onderscheiden zich als volgt: de ene werkvorm laat de leerlingen een probleemomschrijving vertalen naar een petrinet door middel van subvragen die beantwoord moeten worden, en is dus losjes te benoemen als stappenplan.
De andere werkvorm geeft de leerling een probleemomschrijving en vraagt direct om een vertaling naar een petrinet. De eerste werkvorm is aangeboden aan 30 leerlingen, de tweede werkvorm aan 24 leerlingen. Onze onderzoeksvraag luidt: `Welk van de twee werkvormen leidt tot de meeste kennisontwikkeling van de lesstof bij leerlingen uit VWO 5?'. We hebben getracht de kennisontwikkeling van de lesstof te meten door middel van een beoordelingsrubric.
Uit onze resultaten blijkt dat leerlingen die de eerste werkvorm volgden significant beter scoorden op proces-flow, en op zijn minst net zo goed scoren in andere facetten. Voorzichtig concluderen we dat de aanpak met kleine stappen leidt tot een grotere kennisontwikkeling.
Date of Award2016
Original languageDutch

Cite this

'