Klantgestuurd renoveren
: een onderzoek naar de mogelijkheden om woningrenovaties klantgestuurd uit te voeren en de ontwikkeling van een besluitvormingsmodel voor het opstellen van randvoorwaarden bij een klantgestuurde renovatie

  • D. Rood

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 2014
Original languageEnglish
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2) & L.C.P. Dirkx (External coach)

Cite this

'