Kinetische studie onder stationaire condities van de omzetting van koolwaterstoffen in aanwezigheid van O2, CO2 en H2O over de commercieel verkrijgbare Pt/Rh/CeO2/gamma-Al2O3 uitlaatgaskatalysator

  • R.J.M. Kreijveld

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 1996
Original languageDutch
SupervisorG.B.M.M. Marin (Supervisor 1), R.H. Nibbelke (Supervisor 2) & J.H.B.J. Hoebink (Supervisor 2)

Cite this

'