Kinetisch onderzoek naar de katalytische oxydatie van koolmonoxyde over gedragen Pt-katalysatoren onder stationaire condities

  • M.P.M. Cnoops

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorM.A.J. Campman (Supervisor 1) & J.H.B.J. Hoebink (Supervisor 2)

Cite this

'