Kinetisch onderzoek aan de partiële oxydatie van methaan naar synthesegas over Rh/alfa-Al2O3

  • M. van de Kuilen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorJ.C. Slaa (Supervisor 1)

Cite this

'