Kinetiek van de ontzwaveling van thiofeen over een CoO-MoO3-gamma-Al2O3 katalysator

  • J.W. Storm van Leeuwen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch

Cite this

'