Kennisoverdracht naar het midden- en kleinbedrijf in Frankrijk, via mobiliteit van personeel

  • P.A. Romar

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Mar 1995
Original languageDutch
SupervisorJ.H.M. Stroeken (Supervisor 1)

Cite this

Kennisoverdracht naar het midden- en kleinbedrijf in Frankrijk, via mobiliteit van personeel
Romar, P. A. (Author). 31 Mar 1995

Student thesis: Master