Katalytische partiële oxidatie van methaan naar synthesegas over Ni/Al2O3 : onderzoek naar de kinetiek van reformingreacties

  • R.P. de Wit

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1998
Original languageDutch
SupervisorJ.H.B.J. Hoebink (Supervisor 1) & R.J. Berger (Supervisor 2)

Cite this

'