Katalytische oxidatie van thiolen met cobaltftalocyanine gekoppeld aan vernet poly(vinylamine) als geimmobiliseerd katalysatorsysteem

  • P.A.M. Traa

Student thesis: Master

Date of Award16 Nov 1983
Original languageDutch

Cite this

'