Katalytische ontzwaveling : een model voor de ontzwaveling van thiofeen over door sulfidering van Co en Mo oxides verkregen katalysatoren op diverse drager-materialen

  • G.H.A.M. van der Steen
  • C.F. Stemfoort
  • L.R. Wolff

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'