Katalyse door metaal-polymeer komplexen : oxidatie van 2-mercapto-ethanol onder invloed van monomeren en styreen-copolymeren van koper en kobalt 3-(2-pyrrolylmethylenimino)-propenaat

  • A.J. van Roosmalen

Student thesis: Master

Date of Award1 Sept 1975
Original languageDutch

Cite this

'