Karakterisering van 'reversed phases' met vaste stof 29Si NMR en HPLC : Silylering met hexamethyldisilazaan

  • J.A.M.H. Hofman

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch

Cite this

'