Kannibalisatie op maat
: customer lifetime value als segmentatiecriteria bij de Postbank

  • O.C.C. van Hees

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorJoost P.M. Wouters (Supervisor 1) & A. de Jong (Supervisor 2)

Cite this

'