Jongerenhuisvesting? : een afstudeerskriptie over de groeiende woningbehoefte van jongeren; de politiek-economische achtergronden van het achterblijvende woonruimte-aanbod; de opkomst en het toenemend belang van jongerenhuisvestings-akties ...

  • L. Weevers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'