Iteratieve methoden voor niet-definiete symmetrische stelsels, met toepassing op een gediscretiseerd Stokes probleem

  • P.G.M. Penders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1984
Original languageEnglish
SupervisorJ.P. Veltkamp (Supervisor 1)

Cite this

'