Invloed van receptuur en procescondities op het coagulatiegedrag van polyvinylacetaatlatices

  • Freek J. Ulkeman

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1997
Original languageDutch
SupervisorJ. Meuldijk (Supervisor 1) & M.F. Kemmere (Coach)

Cite this

'