Invloed van reaktieomstandigheden en reaktordimensionering op de produktverdeling bij de oxidatieve koppeling van methaan over een Li/MgO katalysator, uitgevoerd in een micro fixed-bed reaktor

  • D.L.P.M. Verheijen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1987
Original languageDutch
SupervisorJ.W.M.H. Geerts (Supervisor 1)

Cite this

'