Invloed van de vervormde spanning van een invertor op een draaistroommotor met een kooianker, resp. met een gewikkeld anker, in het bijzonder ten aanzien van de verliezen en het geluid

  • P.A. Konings

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorH.C.J. de Jong (Supervisor 1)

Cite this

'