Invloed van de vaste stof fractie en de elektrolietconcentratie op de structuur en de grootte van aggregaten in turbulente batchcoagulatie

  • Loewie Steens

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorH.C.L. Baur (Supervisor 1) & J.G. Wijers (Supervisor 2)

Cite this

'