Invloed type gallium op de activiteit aromatenselektiviteit en stabiliteit van een H-(Al+Ga)ZSM-5 zeoliet

  • H.A.M. Damen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorJ.H.C. van Hooff (Supervisor 1)

Cite this

'