Inventarisatie en verkenning naar inhoudelijke verschuivingen van woonvormen : tendenzen tot woonvernieuwing na 1975 (individualisering in het wonen)

  • C.G.M. Vellekoop

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1982
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'