Interpretatie- en consistentie-problemen in Automath

  • D.T. van Daalen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch
SupervisorN.G. (Dick) de Bruijn (Supervisor 1)

Cite this

'