Innovatieve maltechnieken voor prefab betonnen balkonplaten

  • L.J.W. Gerlings

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2016
Original languageDutch
SupervisorTheo A.M. Salet (Supervisor 1), E.W. Vastert (Supervisor 2), C.M. de Bruijn (Supervisor 2), J. Thijssen (External coach) & T. Pingen (External coach)

Cite this

'